Peter Quist Portfolio header

Flash

Mitt intresse för Flash och ActionScript väcktes under våra inriktningskurser (Interaktiv Multimedia) 2004 på GMP-utbildningen på Broby Grafiska. Det var då vi hade våra första lektioner i Flash och ActionScript 2 och det var då jag började titta på de första tutorialsen som jag fick tag i.
Intresset för Flash och ActionScript har hela tiden funnits där parallellt med intresset för mer traditionellt webbygge. Före utbildningen på AcadeMedia Masters blev det dock främst enklare, bortsett från webbportfolion till Preview06, saker som animeringar, banners och små e-kort för jul och dylikt.

För kodning i ActionScript 3 föredrar jag att använda mig av FlashDevelop, men i den mån PC inte finns att tillgå vid arbetsplatsen går det även bra med Flash Builder vilket även var verktyget som jag lärde ut i när jag föreläste. Självklart använder jag mig av Flash Pro för att antingen exportera ut grafik via SWC format eller för att göra mindre saker som inte kräver större mängder ActionScript kod.

Några av mina Flash och ActionScript alster hittar du på länkarna till höger. Klicka på bilderna på resp. sida för att komma till fungerande demos.
Fler spel producerade mha ActionScript3 går att hitta på Love Your Game.