Peter Quist Portfolio header

GMP Preview06 Portfolio

En tidig version av webbportfolion i Preview06 för klass KY8, GMP, Broby Grafiska.
Byggd i Flash och ActionScript 2, med PHP och MySQL-koppling.

Grafisk medieproduktion, Preview06 portfolio

Ansvar: Planering av upplägg, koppling via PHP till MySQL databas samt kodning i ActionScript 2.

Producerad: 2006

Verktyg: Flash, ActionScript 2, HTML, PHP