Peter Quist Portfolio header

Playa – FLA10

FLA10-projekt för kursen Avancerade applikationer. Enkel filmvisare.
Byggd i Flash, ActionScript 3, Flashdevelop.

Playa - FLA10

Ansvar: Planering och genomförande enligt projektbeskrivning.

Producerad: 2011

Verktyg: Flash, ActionScript 3, Flashdevelop