Peter Quist Portfolio header

Scania – FLA10

FLA10-projekt för kursen Avancerade applikationer. Första delspelet.
Byggd i Flash, ActionScript 3, Flashdevelop, XML.

Scania - FLA10

Ansvar: Planering och genomförande tillsammans med Maria Kolding enligt projektbeskrivning.

Producerad: 2011

Verktyg: Flash, ActionScript 3, Flashdevelop