Peter Quist Portfolio header

Spaceinvaders – FLA10

FLA10-projekt för kursen Datakällor. Spel i enkel Beta-version.
Byggd i Flash, ActionScript 3, HTML, CSS, med PHP och MySQL-koppling.

Spaceinvaders - FLA10

Ansvar: Planering och genomförande.

Producerad: 2010

Verktyg: Flash, ActionScript 3, HTML, CSS, PHP, MySQL