Peter Quist Portfolio header

Widgets – FLA10

FLA10-projekt för kursen Datakällor. Widgets i form av ClickTAG banner, webservice och XML-reader.
Byggd i Flash, ActionScript 3, HTML, CSS, med PHP och MySQL-koppling.

Widgets FLA10

Ansvar: Planering och genomförande enligt projektbeskrivning.

Producerad: 2010

Verktyg: Flash, ActionScript 3, HTML, CSS, PHP, MySQL