Peter Quist Portfolio header

Hit men inte längre

Webbportfolio åt konstärinnan Maria Kolding
Modifierad WordPress backend och tema

Maria Kolding - Hit men inte längre

Ansvar: Planering, modifiering av tema och uppläggning live

Producerad: 2011

Verktyg: WordPress, CSS, PHP, Photoshop mm.