Peter Quist Portfolio header

Reprostugan AB

Animering och assistans vid utveckling av backend åt Reprostugan ABs företagswebbplats.
Animering gjord i Flash.

Reprostugan AB

Ansvar: Animering, kundkontakt och assistans vid backendutveckling.

Producerad: 2006

Verktyg: Flash, PHP, MySQL